Skellebækbakken
Privat fællesvej i Apperup, 3140 Ålsgårde, Hellebæk Sogn, Helsingør Kommune.

Kort og planer
Vejkort
Matrikelkort
Historiske matrikelkort
Lokalplan 4.20
Hellebæk Sogn
Helsingør Kommune
Forsyning
Vand og kloak - Helsingør Forsyning
El og naturgas - DONG Energy
Kabel TV - Antenneforeningen Helsingør
Lokal vejrudsigt fra DMI og solens op- og nedgangstider

2-døgnsudsigt Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk
Solopgang i dag: 05:33 Solnedgang i dag: 20:41

Tusmørke
Civilt start: 04:50 Civilt slut: 21:25
Nautisk start: 03:51 Nautisk slut: 22:23
Astronomisk start: 02:26 Astronomisk slut: 23:48
Alle anførte tidspunkter er på vejens position:
56° 04' 34" N.br. 12° 31' 10" Ø.lg.
Vejfakta Sidevej til Skibstrupvej. Længde cirka 170 meter i nord-sydgående retning med en cirka 75 meter lang øst- og vestgående T-forgrening for enden. Bredde cirka 10 meter. Vejens højeste punkt er cirka 34,5 meter over havet. Laveste punkt er cirka 29,5 meter over havet.

Bebyggelse og drift Der ligger sammenlagt 14 sommerhuse og helårsboliger på vejen. Vejen drives og vedligeholdes af vejens beboere i fællesskab i et vejlaug. Vejbestyrelsen er Helsingør Kommune.

Infrastruktur Vejen er belagt med asfalt på den første del. Resten er belagt med grus. Vejen er kun anlagt i halv bredde. Den anden vestlige halvdel henligger som bred græsrabat. Der findes installationer for vand, kloak, el, naturgas, telefon og kabel-TV i vejen.

Navn Vejen kan meget vel være opkaldt efter Skellebækgård i landsbyen Skibstrup få hundrede meter fra vejen. Gamle matrikelkort fra 1816 og 1860 viser at markerne umiddelbart vest for Skellebækbakken (et 536.330 kvadratalen stort areal) har tilhørt ”Skiellebæksgaard”. Skellebæk er et gammelt vandløb som nu løber i et rør i Helsingørs sydlige del. Se artikel i Helsingør Leksikon vedrørende Skellebækken.

Historie Grundene omkring vejen er udstykket cirka 1945. I 1954 var 7 grunde bebygget. Fortrinsvis grundene langs vejens østside. Kun en enkelt grund på vejens vestside var bebygget – den nuværende Skellebækbakken 11-13. Vejen er per 1. juli 1994 omfattet af Helsingør Kommunes lokalplan 4.20 ”Boligområde ved Mølledalen i Ålsgårde” hvoraf det fremgår at området overføres fra sommerhusområde til byzone.

Kloakering I vinteren 1972-1973 blev der anlagt en øst-vestgående 600 mm betonkloakledning (trykledning) i vejens T-forgrening. Denne kloakledning var en del af en længere kloakledning (en såkaldt afskærende ledning) mellem Hellebæk og Hornbæk. Selve vejen og dens ejendomme blev først kloakeret i 1996 med 160 mm PVC-rør.